Avdelningar

I dagsläget har bolaget nära 50 anställda med olika specialistkompetens. Vi har alla samma uppdrag men arbetar inom olika områden för att leverera en stabil, säker IT-drift, samt stödja våra sex ägare i samverkan och utvecklingsinsatser som kräver stöd av informations- och kommunikationsteknik.

Sammantaget arbetar vi tillsammans med ägarna för att erbjuda kommunernas medborgare en god service. Bolaget består av fyra avdelningar som arbetar nära varandra. Arbetet leds av VD, IT-chef och avdelningschefer. Tillsammans bildar de bolagets ledning. 

Ledningsgrupp

Cecilia Alvesson, VD
Heinz Borchmann, IT-chef
Mattias Wedin, Avdelningschef
Sophie Möller, Avdelningschef
Napoleon Truedsson, IT-strateg

Servicedesk

Servicedesk har drygt 20 medarbetare som är placerade i Hörby, Broby, Sjöbo och Bromölla. Avdelningen ansvarar för att ge support enligt de tjänster som ligger inom bolagets riktlinjer. Våra medarbetare i Servicedesk är ofta de första man möter som användare i kommunerna. Servicedesk tar emot, registrerar och klassificerar alla ärenden och ger användaren en första support. Vissa ärenden kräver specialistkompetens till andra avdelningar inom Unikom. Servicedesk hanterar, utöver den generella supporten, även beställningar, installationer och leveranser av tjänsten IT-arbetsplats.

System och Utveckling

Inom avdelningen hanteras kommunernas större verksamhetssystem – från uppsättning av servermiljö till avveckling av systemet. Våra systemtekniker arbetar utifrån fyra fokusområden som är anpassade efter kommunernas egna verksamhetsområden: Ledning och Stöd, Omsorg, Utbildning samt Samhälle och Teknik. Inom ramen för avdelningens uppdrag finns också digitaliseringsstrateger och automationsutvecklare. De arbetar med att stödja kommunernas verksamheter i deras utveckling, förändringsarbete och digitala resa när det gäller införande eller utveckling av områden som kräver IT-stöd. 

Infrastruktur

Inom vår avdelning för infrastruktur ingår Nätverk, Datacenter och Applikation. Här hanteras de tekniska plattformarna och den struktur som behövs för en fungerande IT-miljö i kommunerna som till exempel nätverkslösningar, lagring, säkerhetsfunktioner samt e-post och databaser.

 

Stab

I vår stab hanteras bolagets interna frågor och den administration som rör personal, styrning och ekonomi. Inom avdelningen hanteras även övergripande strategiska frågor samt kommunikation. 

Rulla till toppen